Revitalizace domu s možností využití dotace z programu IROP ve výši až 40 %!

Email Tisk PDF

Většina dodavatelů tepla každoročně zvyšuje cenu za dodávku tepla z důvodu neustále se zvyšujících cen za vstupní suroviny, povinnosti nakupovat emisní povolenky a opětovného neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. Také je neustále nucen vkládat nemalé finanční prostředky do modernizace svého zařízení, protože musí splňovat stále přísnější emisní podmínky na znečišťování ovzduší. Tyto náklady většina dodavatelů promítá v ceně za dodávky tepla na Vás jako na konečného odběratele. Jako zákazník nemusíte platit tyto neustále se zvyšující ceny za dodávky tepla. Jak se proti tomu bránit?

Stávající stavební konstrukce bytových domů již neodpovídají dnešním přísným nárokům na úspory na vytápění (stará okna, obvodové zdivo z nekvalitních betonových panelů, nedostatečné izolační vlastnosti střešních pláštů atd.), protože přes stará okna a nezateplený obvodový plášť objektu dochází k nemalým únikům tepla, což má za další následek stále se zvyšující náklady na samotné vytápění.

Nečekejte na další zvyšování cen, včasným provedením revitalizace ušetříte nemalé finanční prostředky, které můžete využít na úplně něco jiného.

Využijte nynější extrémně nízké výše úrokových sazeb u úvěrů poskytovaných z dotačních programu Panel 2013+, kde se úrokové sazby odvíjejí od délky splácení úvěru, a to od 0,45 % do 2,45 % p.a. při délce splácení od 10 do 30 let. Další možností je využití přímých dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde při splnění běžných podmínek tohoto programu může výše dotace dosáhnout 30 % až 40 % z vašich investičních nákladů.

Pro získání bližších informací k přímým dotacím z dotačních programů Nová zelená úsporám a IROP nás kontaktujte. MTM Stavby vám nabízí bezplatnou konzultaci a pomoc. Vše zajistíme na klíč. Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo uvedených telefonních číslech (viz kontakt).

„Stavíme dnes. Stavíme pro budoucnost.“

Jste zde Home