Zateplování bytových domů – cesta ke snížení nákladů na jejich provoz

Email Tisk PDF

Ve Frýdku-Místku již mnoho let sídlí společnost MTM Stavby s.r.o., která v letošním roce oslaví 10 let od svého vzniku. Za tuto dobu v našem městě úspěšně realizovala řadu revitalizací bytových domů. Položili jsme pár otázek jednateli této společnosti panu Ing. Martinu Hučkovi.

Společnost MTM Stavby s.r.o. je ve Frýdku-Místku prezentována jako velmi spolehlivý obchodní partner, můžete o její činnosti nám i dalším případným zájemcům o revitalizace něco bližšího říci?

V letošním roce budeme slavit již 10 let od vzniku naší společnosti. Po celou dobu její existence jsou naší hlavní činností především komplexní revitalizace bytových domů. V rámci nich provádíme výměny starých již plně nefunkčních dřevěných oken za nová plastová okna špičkových parametrů, zateplujeme fasády pomocí špičkových certifikovaných fasádních systémů a také provádíme rekonstrukce a zateplování střech, kde používáme osvědčené a certifikované materiály. Zajišťujeme také v rámci revitalizací možnost výměny stávajících zábradlí balkonů a lodžií za nové hliníkové zábradlí. Jedná se vlastně o veškeré stavební práce na bytových domech. Dále pro naše potenciální klienty vyřizujeme také veškeré potřebné doklady pro podání žádostí o dostupné dotační programy, zajišťujeme také výhodnější financování formou komerčních úvěrů u bankovních institucí, zajišťujeme zpracování projektové dokumentace, průkazu energetické náročnosti budovy a všechny nutné podklady pro vydání stavebního povolení. V posledních letech můžeme zmínit realizace revitalizace bytového domu na ulici Nádražní 106 – 207 ve Valašském Meziříčí, která byla co do objemu prací největší realizovanou akcí v historii naší společnosti. Dále jsme realizovali velmi architektonicky zajímavou revitalizaci bytového domu na ulici Lískovecká 2781 – 2782 ve Frýdku a mnoho dalších staveb. Je vidět, že na základě naší velmi kvalitní a profesionální práce a vstřícnému přístupu máme stále vysokou důvěru zákazníků.

Když se rozhodne za Vámi přijít potenciální zájemce o revitalizaci, můžete mu poradit, co všechno musí udělat?

Všem zájemcům o revitalizaci bezplatně poradíme a vysvětlíme, co mají v případě zájmu o tuto stavební úpravu svého bytového domu udělat, aby vše proběhlo bez sebemenších problémů k jejich plné spokojenosti. Při samotném návrhu nejvhodnější varianty revitalizace bereme v úvahu mnoho faktorů, např. aktuální výši úrokových sazeb poskytovaných úvěrů u dostupného dotačního programu Panel 2013+, případný nárůst cen tepla a další parametry, které mohou negativně ovlivnit (zvýšit) finanční náklady spojené s provozem bytového domu. Jsme schopni zajistit i výhodné financování komerčním bankovním úvěrem. Samotní klienti bývají po předložení všech informací sami překvapeni zásadní výhodností revitalizace na úvěr. Mnohdy také díky našemu modelu zjistí, že by vlastními silami nebyli na revitalizaci schopni nikdy našetřit. Po dokončení revitalizace mohou ihned začít šetřit na nákladech za vytápění bytového domu a dle dosavadních zkušeností s již revitalizovaných domů se jedná o nemalé finanční prostředky, které mohou případně využít ponecháním ve fondu oprav a tím zkrátit dobu splácení poskytnutého úvěru. Tuto variantu jsme schopni zájemcům vysvětlit.

Stále ještě trvá velký zájem o poskytování dotací z dotačních programů Zelená úsporám a Panel 2013+, o které byl veliký zájem. Jaká je situace v současné době?

Ano, tato situace stále trvá. Klienti v loňském roce i letos mohou využívat výhodné extrémně nízce úročené úvěry z dotačního programu Panel 2013+. Je určen nejen na realizaci opatření ke zlepšení tepelně-technických vlastností tzv. obálky budovy - tepelná izolace stěn, střechy, stropu nejnižšího podlaží a výměna oken, ochrana statiky panelů, ale i na další části bytového domu, např. výměnu odpadů apod. U tohoto programu došlo v letošním roce ke snížení úrokových sazeb, kdy při splatnosti úvěru do 10 let je úroková sazba ve výši 0,45 % p.a.. Splatnost samotného úvěru lze nastavit až na 30 let při nejvyšší úrokové sazbě 2,45 % p.a. Dotační program, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, Nová zelená úsporám je bohužel určen pouze pro bytové domy v Praze. Pro ostatní oblasti České republiky byl v loňském roce vyhlášen Integrovaný regionální operační program (znám pod zkratkou IROP), který je postaven podobně jako program Nová zelená úsporám. Výše dotace je stanovena na 30 % nebo 40 % z investičních nákladů na opravu bytového domu.

Máte nějaký vzkaz pro případné potenciální klienty, kteří se rozhodují o revitalizaci svého bytového domu?

Vzkázal bych jim, že provedením revitalizace svého bytového domu nejen zhodnotí svůj majetek, ale dokážou také ušetřit nemalé finanční prostředky související s jeho provozem vzhledem k tomu, že i přes výkyvy dochází každým rokem k nárůstu ceny za dodávku tepla, kterou ovlivňuje nejen možnost opětovného zvýšení DPH, ale i povinnost tepláren nakupovat emisní povolenky a také reálné neprolomení limitů těžby hnědého uhlí. Tím, že se rozhodnou včas, získají přípravou potřebných dokumentů pro využití některého z dotačních programů náskok před ostatními vlastníky nebo družstvy, kteří budou váhat a nebudou mít připraveny veškeré náležitosti potřebné pro využití těchto dotací. Při využití velmi nízkých úrokových sazeb u poskytovaných úvěrů z dotačních programů se jim jejich investice do revitalizace velmi rychle vrátí zpět. Také jsou v současné době velmi výhodné klasické komerční úvěry poskytované bankami, kdy se úrokové sazby pohybují od 0,8 % p.a.

Mohou využít Vašich zkušeností i zájemci v jiných regionech?

Ano, mohou a také je využívají. Provádíme revitalizace bytových domů i v jiných regionech Moravy. Naše práce je opravdu kvalitní a klienti to dokážou ocenit.

Kde Vás mohou klienti osobně navštívit?

Společnost MTM Stavby má kancelář na ulici Podpuklí 751 ve Frýdku-Místku (vedle Okresního ředitelství policie ČR). Všem případným zájemcům rádi sdělíme další informace na naší infolince 558 111 000,, e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo při osobní návštěvě.

„Stavíme dnes. Stavíme pro budoucnost.“

Jste zde Home